Rendez - vous 2- versjon2

Chapitre 5 Vacances en Bourgogne

Vignes

I kapittel 5 lærer du å snakke om hva du har gjort/hvor du har vært i ferien, og du får også en repetisjon av klokka.

  • Grammatikken du lærer i kapittel 5 er passé composé med avoir (repetisjon) og être, og bøyning av hovedverb med hjelpeverbet être.
  • Civilisation handler om den tidligere regionen Bourgogne med noen kjente historiske byggverk og naturområder. Bourgogne inngår nå i regionen Bourgogne-Franche-Comté.
  • Coin culturel viser ulike typer arkitektur i Bourgogne.

Ny regioninndeling i Frankrike fra 1.1.2016

Antall regioner i Frankrike er nå 18, hvorav 12 i Fastlands-Frankrike. Flere tidligere regioner er slått sammen, og disse har fått nye navn.

Cappelen Damm