Rendez - vous 2- versjon2

Chapitre 4 Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ?

La Ronde

I kapittel 4 lærer du å fortelle om hverdagen din, og om hva du og andre driver med på skolen og i fritiden.

  • Grammatikken som gjennomgås er passé composé med avoir og preposisjonsbruk ved geografiske steder og i forbindelse med verb.
  • Civilisation handler om franske ungdommer og hverdagslivet deres.
  • Coin culturel inneholder et utdrag fra eventyrromanen Le Tour du monde en 80 jours av Jules Verne.
Cappelen Damm