Rendez - vous 2- versjon2

Chapitre 2 C'est comment, ton pays ?

Portail

I kapittel 2 lærer du å beskrive ting, personer og hva du gjør i løpet av en uke. Du lærer å fortelle om deg selv, interessene dine og landet ditt.

  • Grammatikken i kapitlet er: verbene aimer / détester / préférer + substantiv eller verb i infinitiv, presens av refleksive verb, aller / faire, sammentrukket artikkel, tidsuttrykk, adjektiv (bøyning og plassering)
  • I Civilisation lærer du flere fakta om Le Maroc.
  • Coin culturel inneholder et utdrag fra romanen Le Racisme expliqué à ma fille.
Cappelen Damm