Rendez - vous 2- versjon2

Chapitre 8 France-Norvège

Trois jeunes

I dette kapitlet lærer du å uttrykke en mening og å bruke tidsuttrykk i ulike tider.

  • Grammatikk i kapittel 8 er: Trykksterke personlige pronomen, venir i betydningen "komme" og venir + de, og tidsuttrykk.
  • Civilisation handler om skolesystemet i Frankrike.
  • I coin culturel får du lese to ulike dikt med tema fra skolen.
Cappelen Damm