Rendez - vous 2- versjon2

Chapitre 7 On mange !

Fille courses fruits

I kapittel 7 lærer du å kjøpe inn matvarer på et marked og i et bakeri. Du lærer også uttrykk i forbindelse med matlaging.

  • Grammatikken i kapittel 7 omfatter delingsartikkelen, mengdeord + de/d', adverb, gradbøyning av adjektiv og pekeord.
  • Civilisation handler om det franske kjøkkenet og matkulturen i Frankrike.
  • Coin culturel inneholder diktet Déjeuner du matin av Jacques Prévert.
Cappelen Damm